Nederland Wereldwijd

Vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten uitvoeren in of dicht bij een Natura 2000-gebied? Bijvoorbeeld een woning bouwen of bomen kappen. Sommige activiteiten zijn schadelijk voor de natuur doordat u daarmee het leefgebied van planten of dieren verstoort. Daarom moet u bij de provincie waar u de activiteiten uitvoert een vergunning aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten verrichten in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied? En tasten deze activiteiten de kwaliteit van het gebied aan? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de provincie.

U dient ook een vergunning aan te vragen als u uw agrarisch bedrijf wilt uitbreiden en als gevolg van deze uitbreiding de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden toeneemt.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Flevoland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023