Nederland Wereldwijd

Vergunning aanvragen voor bouwen bij een provinciale weg

Bent u van plan te bouwen op, over of aan een provinciale weg? U wilt bijvoorbeeld een schuur op uw erf langs een weg plaatsen. Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de provincie.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor bouwen of werken openbare weg

Wilt u werk uitvoeren rondom een provinciale weg of vaarweg? Of wilt u een inrit aanleggen naar een provinciale weg? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u bij ons aanvragen.

Wilt u kabels in een provinciale weg of waterweg aanleggen of verleggen? Dan heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig van ons. Of u moet een melding doen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres