Nederland Wereldwijd

Vergunning aanvragen voor bouwen bij een provinciale weg

Bent u van plan te bouwen op, over of aan een provinciale weg? U wilt bijvoorbeeld een schuur op uw erf langs een weg plaatsen. Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de provincie.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor werkzaamheden op of langs een weg

Wilt u grondwerken, bouwwerken of andere werkzaamheden uitvoeren op of langs een weg? U heeft daarvoor een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor graven, afdammen of dempen in de berm of de sloot. Of het aanbrengen van bouwwerken op of langs de weg. Als u op, over of onder een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning aanvragen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland