Nederland Wereldwijd

Uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

Gaat u minimaal 8 maanden van een jaar buiten Nederland wonen? Laat u dan uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) waar uw persoonsgegevens staan. Zoals uw naam, geslacht en geboortedatum. U kunt zich laten uitschrijven uit de BRP bij de gemeente waar u woont.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Stichtse Vecht: Uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

 • doorgeven als u langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft
 • minimaal 5 dagen voor vertrek doorgeven
 • blijft er iemand op uw adres in Stichtse Vecht wonen, dan moeten alle personen die wel naar het buitenland vertrekken persoonlijk op afspraak naar de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen
 • maak een afspraak
 • neem een geldig identiteitsbewijs mee
 • online doorgeven met DigiD kan alleen als er niemand achterblijft op uw adres

Zo werkt het

Als alle personen van het adres naar het buitenland vertrekken kun je de verhuizing online of persoonlijk aan de balie doorgeven. U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen:

 • Uzelf(vanaf 16 jaar)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Let op: als u samenwoont (dus niet gehuwd of geregistreerd bent als partner), dan moet ieder voor zichzelf de aangifte doen.

Vertrekken niet alle bewoners van het adres naar het buitenland dan komt u met iedereen die meeverhuisd op afspraak naar het gemeentekantoor om de verhuizing door te geven. Online aangifte is dan niet mogelijk.

Bewijs van uitschrijving

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Vraag hierom als u uw emigratie doorgeeft. Bij aangifte vertrek naar Curaçao, Bonaire of Sint Maarten is een bewijs van uitschrijving verplicht. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving. Na uw emigratie vraagt u dit bewijs aan bij een gemeente met een Register Niet Ingezetenen (RNI). Zie www.rijksoverheid.nl welke gemeenten dat zijn.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Stichtse Vecht

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022