Nederland Wereldwijd

Uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

Gaat u minimaal 8 maanden van een jaar buiten Nederland wonen? Laat u dan uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) waar uw persoonsgegevens staan. Zoals uw naam, geslacht en geboortedatum. U kunt zich laten uitschrijven uit de BRP bij de gemeente waar u woont.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Aangifte vertrek buitenland

Gaat u binnen de periode van één jaar voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen. Doe dit tenminste 4 weken voor, maar uiterlijk op de dag van uw vertrek. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Vertrekt u voor korter dan 8 maanden en houdt u uw adres in Nederland niet aan? Dan kunt u misschien een briefadres nemen.

Online, aan de balie of schriftelijk regelen

U kunt op drie manieren uw vertrek naar het buitenland aan ons doorgeven:

 • Online via een digitaal formulier (alleen met een DigiD-code)
 • Bij bezoek aan de balie in ons gemeentehuis. Dit kan alleen als u hiervoor een afspraak maakt.
 • Schriftelijk via een brief; zet daarin de volgende informatie over uzelf en alle personen die eventueel meeverhuizen: 
  • voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, 
  • het oude en nieuwe adres (of land) en de verhuisdatum. 
  • Alle personen van 16 jaar en ouder moeten de aangifte ondertekenen en een kopie van het legitimatiebewijs meesturen. 
  • Een uitzondering geldt voor de persoon waarmee u bent getrouwd of als partner geregistreerd bent.
  • U kunt de brief sturen naar: Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch, Nederland.

Bewijs van uitschrijving

In veel landen hebt u een bewijs van uitschrijving van uw laatste woonplaats nodig. Dit bewijs kunt u pas aanvragen nadat u bent uitgeschreven naar het buitenland. Hiervoor kunt u terecht bij een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen). 

Soms vragen landen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U dient dit apart aan te vragen bij onze gemeente.

Meer informatie

Neem voor het aanvragen en de voorwaarden contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch via telefoonnummer of WhatsApp +31 73 615 51 55 of stuur ons een e-mail via het digitaal contactformulier.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022