NederlandWereldwijd

Schadevergoeding bij vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water

Heeft u een vergunning voor onttrekken van grondwater of het infiltreren van water? En wordt deze vergunning (deels) ingetrokken of gewijzigd? Als u daardoor schade heeft, kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de provincie. U moet de schade kunnen bewijzen. En het mag niet uw schuld zijn dat de vergunning wordt ingetrokken of veranderd. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Schadevergoeding voor intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water

Heeft u schade doordat de provincie uw omgevingsvergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren, intrekken of veranderen? Misschien heeft u dan recht op een schadevergoeding. U moet de schade kunnen bewijzen en ook mag het intrekken of veranderen van de vergunning niet uw schuld zijn. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Zeeland

Bezoekadres

Ook nuttig