Nederland Wereldwijd

Schadevergoeding bij vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water

Heeft u een vergunning voor onttrekken van grondwater of het infiltreren van water? En wordt deze vergunning (deels) ingetrokken of gewijzigd? Als u daardoor schade heeft, kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de provincie. U moet de schade kunnen bewijzen. En het mag niet uw schuld zijn dat de vergunning wordt ingetrokken of veranderd. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Schadevergoeding voor intrekken/wijzigen vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water

Voor sommige activiteiten moet u grondwater uit de bodem halen. Dit heet grondwater onttrekken. Voor andere activiteiten wilt u juist grondwater inbrengen. Dit heet infiltreren. Voor onttrekken en infiltreren heeft u toestemming nodig van het Rijk, het waterschap, de gemeente of uw provincie. Of u moet een melding doen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023