Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Woensdrecht: Rioolheffing betalen

Voor onderhoud en vervanging van het riool betaalt ieder bedrijf en huishouden rioolbelasting: de rioolheffing(en). De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoogte van de rioolheffing welke in gemeente Woensdrecht is gerelateerd aan het drinkwaterverbruik. Hierbij is onderscheid is gemaakt tussen ‘kleinverbruikers’ die tot 500 m³  drinkwater verbruiken en ‘grootverbruikers’ die meer dan 500 m³ verbruiken.

De tarieven zijn opgenomen in de jaarlijkse verordening rioolheffing.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Woensdrecht

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022