Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Someren: Rioolheffing betalen

Let op. U hoeft alleen rioolheffing te betalen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

  • U betaalt rioolheffing als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een perceel waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft voor de afvoer van afvalwater en voor hemel- en grondwater
  • Dit geldt ook als het perceel niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering
  • De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering en andere maatregelen om water af te voeren

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Someren. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Someren

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022