Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Nunspeet: Rioolheffing betalen

Bent u eigenaar van een woning of niet-woning? Dan ontvangt u een aanslag rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing dient om de kosten te dekken die te maken hebben met het beheer, onderhoud en verbeteren van het rioolstelsel en de afvoer van hemelwater.

Aanslagbiljet bekijken met DigiD

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nunspeet

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022