Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Nederweert: Rioolheffing betalen

Let op. U hoeft alleen rioolheffing te betalen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Wat zijn de kosten?

Bent u eigenaar van een huis of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de riolering, dan betaalt u rioolheffing. Huurders krijgen geen aanslag rioolheffing. Het tarief is € 288,76. Voor bebouwde percelen waarvan de WOZ-waarde kleiner dan € 25.000,00 is én waarvan alleen lozing van hemelwater plaatsvindt geldt een verlaagd tarief van € 28,88.

Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, betaaltermijnen, e.d. vindt u in de verordening Rioolheffing(externe link) of op de website www.bsgw.nl(externe link).

Hoe werkt het?

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De belastingplicht wordt vastgesteld op 1 januari van het belastingjaar. Een verkoop in de loop van het jaar heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rioolheffing. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris deze heffing verrekent met de nieuwe eigenaar bij een verkoop.

De heffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Contact

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Website: www.bsgw.nl(externe link)
Telefoonnummer: 088 - 84 20 420
Postadres: Postbus 1271
6040 KG ROERMOND
Nederland

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nederweert

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022