Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Hilvarenbeek: Rioolheffing betalen

U betaalt mee aan de kosten voor het afvoeren van afvalwater, regenwater en het onderhoud van de riolering. Bent u op 1 januari van het jaar eigenaar van een woning? Of van een stuk grond of bedrijfsruimte (niet-woning)? U betaalt een vast bedrag. Voor het gebruik van de riolering betalen gebruikers een bedrag dat is afgestemd op het waterverbruik.

Wat u moet weten

Aanslagbiljet

U ontvangt ieder jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staan nog meer belastingen. Zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. We proberen alle belastingen tegelijk op te leggen via een aanslagbiljet.

Betalen via automatisch incasso in 10 termijnen

U kunt gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U heeft er dan geen omkijken meer naar. We schrijven het bedrag af van uw rekening in tien termijnen.

Waarom rioolheffing

We gebruiken het geld van de rioolheffing bijvoorbeeld voor:

  • De inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • De inzameling en afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • Het onderhoud van bijvoorbeeld sloten en greppels
  • Het nemen van maatregelen tegen (grond)wateroverlast

Hoogte waterverbruik

Om te bepalen hoeveel afvalwater u afvoert, maken we gebruik van gegevens van drinkwaterleverancier Brabant Water. Wilt u weten hoeveel water u de afgelopen periode heeft verbruikt? Bekijk hiervoor uw laatste jaarnota. Of bel  naar Brabant Water via telefoonnummer 073 - 683 80 00. 

Verhuizen

Wanneer u verhuist naar een andere gemeente, dan ontvangt u een ontheffing. Dit betekent dat u een brief ontvangt waarin staat dat u geen rioolheffing betaalt over de maanden dat u niet meer in gemeente Hilvarenbeek woont. Verhuist u binnen de gemeente? De afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven meestal gelijk.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen door een laag inkomen niet betalen, dan kunt u voor het gebruikersdeel kwijtschelding aanvragen.

Informatie:

Er zijn nog geen contactgegevens van uw gemeente beschikbaar.

Vragen over dit onderwerp?

Bel Informatie Rijksoverheid

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022