Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Heerde: Rioolheffing betalen

U betaalt voor het weggooien van afvalwater in het riool via de rioolheffing.

Wij leggen aan eigenaren van woningen en bedrijven een aanslag rioolheffing op. Met de opbrengst van de rioolheffing betalen wij de kosten van

  • de inzameling en afvoer van het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater.
  • de inzameling en de afvoer van het hemelwater.

Wij heffen rioolheffing voor eigenaren op basis van de situatie op 1 januari van het jaar. Verkoopt u uw pand in de loop van het jaar? Er verandert dan niets aan de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent de eigenarenbelasting bij de verkoop met de nieuwe eigenaar.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Heerde

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022