Nederland Wereldwijd

Rioolheffing betalen

U betaalt rioolheffing via de gemeentelijke belastingen voor uw afval- en regenwater dat in het riool terechtkomt. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en vervanging van het riool. Sommige gemeenten noemen de rioolheffing ook wel rioolbelasting. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Heemskerk: Rioolheffing betalen

De gemeente beheert en onderhoudt de riolering, voorziet in de afvoer van afvalwater en treft maatregelen voor de verwerking van hemel(regen)- en grondwater. Om deze kosten te dekken wordt de rioolheffing geheven. Iedereen die direct of indirect afvalwater via de riolering af laat voeren betaalt deze rioolheffing.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Heemskerk

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022