Nederland Wereldwijd

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente 's-Hertogenbosch: Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Let op. U kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 
Met een persoonsgebonden budget kunt u zorg, hulp of ondersteuning inkopen. Er zijn 2 soorten pgb:

  1. Pgb via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Krijgt u Wmo-ondersteuning van uw gemeente? En wilt u deze hulp graag zelf regelen? Dan kunt u pgb aanvragen bij uw gemeente.
  2. Pgb via Jeugdwet. Als uw kind ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet, kunt u deze hulp ook zelf regelen met een pgb. Deze vraagt u aan bij de jeugdhulp van de gemeente.

Wet Maatschappelijke ondersteuning

U hebt een hulpvraag op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdzorg (Jeugdhulp). Met een medewerker van de gemeente hebt u onderzocht welke hulpvraag u hebt en wat uw doel is. Daarna hebt u samen bekeken welke ondersteuning of hulpmiddel het beste bij uw situatie past. Het resultaat van het gesprek kan zijn dat u zelf of met mensen in uw omgeving een oplossing vindt. Maar soms is gespecialiseerde ondersteuning of een hulpmiddel nodig.

Nadat is besloten dat u gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft, kunt u de gemeente vragen om dat voor u te regelen en te betalen. Dat heet ‘hulp in natura’.

Onderzoeksplan

Als uw situatie in kaart is gebracht, maakt u samen met een medewerker van de gemeente een onderzoeksplan. Het kan zijn dat u daarmee zelf aan de slag kunt. En dat u het verder ook zelf kunt regelen. Is er meer nodig? Dan kan de gemeente een individuele voorziening toekennen. De gemeente regelt en betaalt in dat geval voor u een gecontracteerde aanbieder. We noemen dat hulp in natura. Een ander mogelijkheid is een persoonsgebonden budget als u voldoet aan de voorwaarden. Wat het beste bij u past, bespreken we bij het opstellen van het onderzoeksplan. 

Voorwaarden

Om een pgb te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U stelt een pgb-plan op. In dit zorgplan zet u welke hulp u nodig heeft.
  • De gekozen hulpverleners moeten aan kwaliteitseisen voldoen.
  • U sluit zelf een overeenkomst met de hulpverleners.
  • U moet uw pgb zelf beheren. U moet bijvoorbeeld zelf een contract met de hulpverleners maken. Ook moet u hen aansturen en uw administratie bijhouden. U kunt ook een pgb-vertegenwoordiger vragen om dit voor u te doen.

Uitbetaling

U krijgt het geld van uw pgb niet zelf. De gemeente betaalt uw pgb aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt de facturen van uw zorgverleners naar de SVB. De SVB betaalt deze facturen. U houdt de facturen wel in uw administratie bij.

Neem contact op met de gemeente

Neem voor aanvragen en meer informatie contact op met het informatie- en adviespunt Koo via telefoonnummer +31 73 206 88 88 of ga naar de website van Koo.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch

Bezoekadressen