Nederland Wereldwijd

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Wmo-consulenten

Let op. U kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Zoekt u hulp in bijvoorbeeld het huishouden, een aanpassing in uw woning om thuis te kunnen blijven wonen of een hulpmiddel om uzelf te verplaatsen? De Wmo-consulenten van de gemeente helpen u bij het vinden van een oplossing. Deze hulp is geregeld in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

Als oplossing kunt u vaak kiezen voor een hulpmiddel/zorg van een organisatie waar we als gemeente mee samen werken. Of u kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb) voor het hulpmiddel/de zorg. Met het pgb zoekt u dan zelf een organisatie waarvan u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel wilt.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nijmegen