Nederland Wereldwijd

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura?

Let op. U kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Komt u in aanmerking voor hulp van de gemeente? Voor uzelf of voor uw kind(eren)? Dan kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). 

Kiest u voor Zorg in Natura? Dan krijgt u hulp van een van de organisaties waar de gemeente een contract mee heeft. Kiest u voor een pgb? Dan kunt u de hulp zelf regelen. U hebt dan meer keuze. Ook  moet u bij een pgb een eigen administratie bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de rekening van degene van wie u hulp krijgt.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Leiden