Nederland Wereldwijd

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Laarbeek: Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Als u ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo, kunt u kiezen uit twee vormen: zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB).
ZIN: u krijgt ondersteuning vanuit de zorgaanbieder of leverancier waar de gemeente een contract mee heeft.
PGB: u krijgt ondersteuning van een aanbieder die u zelf uitkiest. U koopt daar in. U sluit zelf een contract af en betaalt deze zorgaanbieder. Bij een PGB draagt u ook zelf de administratieve lasten.
Heeft u vragen hierover? Bel dan het Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 700.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Laarbeek