Nederland Wereldwijd

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Hof van Twente: Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Let op: u kunt alleen pgb aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf  hulp of ondersteuning inkopen. Een pgb is mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en op grond van de Jeugdwet.

Pgb via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Krijgt u Wmo-ondersteuning van uw gemeente? En wilt u deze hulp graag zelf regelen? Dan kunt u pgb aanvragen bij uw gemeente. Met een pgb kunt zelf u hulpmiddelen, bijvoorbeeld een scootmobiel, aanschaffen. Maar een pgb kan ook geschikt zijn om daarmee dienstverlening, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, in te kopen. 

Pgb via Jeugdwet

Als uw kind ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet, kunt u deze hulp ook zelf regelen met een pgb. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hof van Twente