Nederland Wereldwijd

Persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Bijvoorbeeld hulp in de huishouding of jeugdhulp voor uw kind. U vraagt een pgb aan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in uw regio. Dit hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Persoonsgebonden budget

Op de website Hilversum.nl staat op verschillende pagina's meer informatie over de Wmo en de Jeugdwet. U kunt voor meer informatie of bij vragen ook contact opnemen met het Sociaal Plein van de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hilversum