Nederland Wereldwijd

Aangifte van overlijden doen in Nederland

Wilt u het overlijden van een dierbare of iemand anders aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden, maar u kunt dit ook zelf doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Smallingerland: Aangifte van overlijden doen

Aangifte overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. Bel de gemeente voor het maken van een afspraak. De uitvaartverzorger kan de aangifte ook digitaal doen.

Handig om te weten

  • Zorg dat de aangifte van overlijden wordt gedaan voordat de begrafenis of crematie is.
  • Is iemand in het buitenland overleden? Dit geeft u door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.
  • Begraven of cremeren van de overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden
  • Meer informatie over aangeven van overlijden kunt u vinden op Rijksoverheid.nl
  • Bekijk ook de pagina's Begraven en Gedenkteken op graf.

Good to know

  • Make sure that the death is registered before the funeral or cremation.
  • Has someone died abroad? You must pass this on to the municipality of residence within the Netherlands. For this you need a (legalised) death certificate from the place where the person concerned died.
  • Burial or cremation of the deceased may not be earlier than 36 hours and no later than 6 working days after death
  • More information about registering a death can be found on Rijksoverheid.nl
  • Also view the pages Buried and Memorial on grave.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Smallingerland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022