Nederland Wereldwijd

Besluit over voorschot op uitkering vragen (voorziening onverwijlde bijstand)

Wacht u op een besluit over uw aanvraag van een bijstandsuitkering of aanvullende bijstand voor ouderen (AIO)? En krijgt u geen voorschot, of is het bedrag te laag? Dan kunt u bij uw provincie een voorziening onverwijlde bijstand aanvragen. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Of dat het bedrag wordt verhoogd.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Voorziening onverwijlde bijstand

Heeft u een bijstanduitkering aangevraagd bij uw gemeente of aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? In de periode waarin uw aanvraag open staat, is de gemeente of SVB verplicht om binnen 4 weken een besluit te nemen of u een voorschot krijgt. Besluit de gemeente of SVB niet binnen die tijd, dan kunt u zich richten tot de commissaris van de Koning.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Flevoland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 16 januari 2023