Nederland Wereldwijd

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Beschermde dieren en planten

Er zijn strenge regels om de natuur te beschermen. Het is verboden om beschermde diersoorten te doden. Of om beschermde plantensoorten te plukken. Ook mag u geen lawaai maken in een stiltegebied. Soms mag u de regels overtreden, maar dan heeft u een ontheffing of een vergunning van ons nodig.

Wilt u in of vlakbij een Natura 2000-gebied iets doen waarmee u de kwaliteit van het natuurgebied aantast? Dan heeft u een vergunning van ons nodig.

Wilt u een bos kappen? Dat moet u vooraf bij ons melden. Wij kunnen u een kapverbod opleggen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023