Nederland Wereldwijd

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Beschermde dieren en planten

De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in de bescherming van dier- en plantensoorten. Het is bij wet onder meer verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen, om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Maar bijvoorbeeld ook het vervoer van beschermde soorten of het uitzetten van dieren in het wild is niet zonder meer toegestaan. In sommige gevallen wordt hiervoor een ontheffing verleend. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Holland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023