Nederland Wereldwijd

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Ontheffing beschermde dieren en planten

Gaat u een activiteit uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt natuurgebieden en houtopstanden, en bepaalde planten- en diersoorten. Het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden of te verstoren. Ook hun vaste verblijfplaats en leefgebied zijn vaak beschermd. Beschermde planten en hun groeiplaats mogen niet vernield of beschadigd worden.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023