Nederland Wereldwijd

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Beschermde dier- en plantensoorten, ontheffing aanvragen

De Wet natuurbescherming beschermt bepaalde kwetsbare plant- en diersoorten in Nederland. Bijvoorbeeld door een verbod op het doden, vangen of opzettelijk storen van beschermde diersoorten. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken. Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of in het kader van onderzoek en onderwijs? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie Fryslân.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Fryslân

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023