Nederland Wereldwijd

Ontheffing beschermde planten en dieren aanvragen

Er zijn regels voor de bescherming van dieren en planten. Gaat u een activiteit uitvoeren die schadelijk is voor beschermde planten of dieren? Zoals een huis verbouwen waar vleermuizen zitten. Dan moet u toestemming vragen aan de provincie. Dat heet een ontheffing.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Beschermde dieren en planten

In de Wet natuurbescherming staat dat het verboden is om beschermde diersoorten te doden, vangen, opzettelijk te storen, eieren te rapen en om opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van soorten te vernielen of beschadigen. Ook is het verboden om beschermde plantensoorten te plukken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Flevoland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 2 juni 2023