Nederland Wereldwijd

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Watervergunning

De provincie beheert het water. Zij doet dit samen met het Rijk, de waterschappen en de gemeenten. Als u activiteiten onderneemt in, op of aan het water, dan heeft u vaak toestemming nodig.

Er zijn regels:

  • Hoe u afvalwater mag lozen
  • Hoe u grondwater en oppervlaktewater mag gebruiken
  • Voor het verkeer op het water
  • Voor bouwwerken over het water

Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de werkzaamheden uitvoert.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Overijssel

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 23 november 2022