NederlandWereldwijd

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Provincie Limburg: Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking. De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen: onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar openbare drinkwatervoorziening open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte) Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap aan. Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel melden aan de provincie of het waterschap.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Limburg

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 23 januari 2024