Nederland Wereldwijd

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw waterschap.

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen bij het Hoogheemraadschap van Delfland

Wateractiviteiten waarvoor u een vergunning nodig hebt, zijn bijvoorbeeld:

 • het (ver)bouwen van een schuur op een dijk of vlakbij water
 • het plaatsen van beplanting, een hek of een schutting langs water
 • het aanleggen van een steiger, beschoeiing of damwand in of langs water
 • het aanleggen van kabels of leidingen bij een dijk, een gemaal of een sluis
 • het aanleggen van een dam met een duiker in water
 • het aanleggen van een brug over water
 • het graven, dichtmaken of verplaatsen van bijvoorbeeld een sloot of kanaal
 • het toevoegen van stoffen aan water
 • het verwijderen van water uit bijvoorbeeld een sloot of een plas
 • het verwijderen van water uit de grond
 • het veranderen van het waterpeil
 • het houden van een evenement in de buurt van een dijk of water

Vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Vooroverleg aanvragen

Wilt u snel weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Of blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig heeft? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een vooroverleg.

In het vooroverleg bespreekt een deskundige met u bijvoorbeeld:

 • welke gegevens u met de aanvraag moet meesturen
 • de beperkingen en voorwaarden die gelden voor de locatie en voor de gewenste werkzaamheden
 • de manier waarop we uw aanvraag beoordelen

Deze informatie helpt u bij het aanvragen van de vergunning.

U kunt het Klantcontactcentrum van Delfland bereiken via +31 15 260 81 08 en loket@hhdelfland.nl van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00. Ook kunt digitaal een afspraak maken voor een vooroverleg via Aanvragen vooroverleg - Delfland (hhdelfland.nl).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Hoogheemraadschap van Delfland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 23 november 2022