Nederland Wereldwijd

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw waterschap.

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Wateractiviteiten waarvoor u een vergunning nodig hebt, zijn bijvoorbeeld:

 • het (ver)bouwen van een schuur op een dijk of vlakbij water;
 • het plaatsen van beplanting, een hek of een schutting op een dijk of langs water;
 • het aanleggen van een steiger, beschoeiing of damwand in of langs water;
 • het aanleggen van kabels of leidingen bij een dijk, een gemaal of een sluis;
 • het aanleggen van een dam met een duiker in water;
 • het aanleggen van een brug over water;
 • het aanleggen van verhard oppervlak in landelijk gebied, groter is dan 5000 m2;
 • het aanleggen van verhard oppervlak in stedelijk gebied, groter is dan 500 m2;
 • het graven, dichtmaken of verplaatsen van bijvoorbeeld een sloot of kanaal;
 • het toevoegen van schadelijke stoffen aan water;
 • het verwijderen van water uit bijvoorbeeld een sloot of een plas;
 • het verwijderen of lozen van water uit de grond;
 • het veranderen van het waterpeil;
 • het houden van een evenement in de buurt van een dijk of water.

Vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doorgeven? Doe dan eerst de vergunningcheck. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Is de uitkomst van de vergunningcheck niet duidelijk? Vraag dan een vooroverleg aan.

Vooroverleg aanvragen

Wilt u snel weten of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Of blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig heeft? Vraag dan een vooroverleg aan.

In het vooroverlegformulier vult u in welke activiteiten u gaat uitvoeren en op welke locatie. Een deskundige zal op basis van uw informatie een advies geven, zoals bijvoorbeeld:

 • welke gegevens u met de aanvraag moet meesturen;
 • de beperkingen en voorwaarden die gelden voor de locatie en voor de gewenste werkzaamheden.

Deze informatie helpt u bij het aanvragen van de vergunning of het maken van een melding.

U kunt een vooroverleg aanvragen via Vooroverleg aanvragen - HDSR.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 23 november 2022