Nederland Wereldwijd

Omgevingsvergunning voor in- en uitrit provinciale weg aanvragen

Wilt u vanaf uw terrein een in- en uitrit laten maken naar een provinciale weg? Bijvoorbeeld omdat u uw huis anders niet kan bereiken. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket Online (OLO).

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Inrit op provinciale weg

Provinciale wegen hebben veel uitwegen. Duurzaam Veilig en het CROW geven aan dat het aantal minimaal moet zijn.

De provinciale wegenverordening schrijft voor dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen (op grond van artikel 2.2., eerste lid Wabo). Omdat uitwegen potentieel gevaarlijke locaties zijn, dienen deze zoveel mogelijk voorkomen te worden.

De provincie heeft een voorkeur voor alternatieve oplossingen, zoals ontsluiting via het wegennet van een lagere orde c.q. parallelvoorziening of een gemeenschappelijke uitweg.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Noord-Holland

Bezoekadres