Nederland Wereldwijd

Ontheffing milieuzone aanvragen

Een milieuzone is een gebied in een stad waar bepaalde vervoersmiddelen niet mogen rijden. Bijvoorbeeld dieselauto’s en vrachtwagens. Heeft u met uw voertuig geen toegang tot een milieuzone in een Nederlandse gemeente? U kunt dan misschien onder voorwaarden een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Ontheffing milieuzone

In de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch is een milieuzone. Deze milieuzone geldt voor vrachtwagens (voertuigcategorie N2 en N3) die op diesel rijden en zwaarder zijn dan 3.500 kg. In de milieuzone moeten deze vrachtwagens voldoen aan emissieklasse 6. Dat betekent dat vrachtwagens die niet voldoen aan emissieklasse 6 geen toegang hebben tot het gebied. Bekijk de huidige milieuzone (kaart op de website van Arcgis).

Als uw vrachtwagen niet aan de milieuregels voldoet, kunt u een ontheffing aanvragen voor de milieuzone binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Heeft uw vrachtwagen een landelijke ontheffing, dan hoeft u geen speciale ontheffing voor de gemeente ’s-Hertogenbosch aan te vragen. Controleer of uw voertuig een landelijke ontheffing heeft op de website van Milieuzones.

Planning

’s-Hertogenbosch volgt de landelijke regelgeving op het gebied van milieuzones en zero-emissiezones. Dat betekent dat de huidige milieuzone vanaf 1 maart 2025 een zero-emissiezone wordt voor vrachtwagens en bestelauto’s. Wél geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle vrachtwagens en bestelauto’s in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

  • Vanaf 1 januari 2022 is de milieuzone aangescherpt naar emissieklasse 6;
  • Vanaf 1 maart 2025 wordt de milieuzone aangescherpt tot een zero-emissiezone voor emissievrije vracht- en bestelwagens. Dat betekent dat vanaf dan alle nieuwe vracht- en bestelwagens in de zero-emissie zone (ZE-zone) zero-emissie aandrijving moeten hebben.  
  • Voor bestaande voertuigen geldt er wel een overgangstermijn. Die termijn is afhankelijk van de leeftijd van de trekkende eenheid of van de bakwagen. De leeftijd wordt bepaald op basis van het kenteken op 1 januari 2025.
  • Vrachtwagens: Alleen Euro 6 bakwagens die op dat moment jonger zijn dan 5 jaar en de Euro 6 trekkers die op dat moment jonger zijn dan 8 jaar, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone.
  • Bestelauto’s: Euro 5 bestelauto’s hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZE-zone. Euro 6 bestelauto’s hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZE-zone.

Op de website RDW-kentekencheck kunt u op basis van uw kenteken controleren aan welke klasse uw vrachtwagen of bestelauto voldoet.

Soorten ontheffingen

  • Een dag ontheffing geldt tot 6.00 uur de volgende dag. Vraagt u de ontheffing voor de dag zelf aan, dan is deze pas geldig vanaf het moment van betaling. U kunt maximaal 12 ontheffingen per jaar en per kenteken aanvragen.
  • Ontheffing langere levertijd. Hebt u een vrachtwagen met emissieklasse 6 besteld, maar is deze nog niet geleverd? Als u dit kan aantonen, kan u een tijdelijke ontheffing aanvragen voor uw huidige vrachtwagen. De ontheffing geldt tot het moment van levering van de nieuwe vrachtwagen. 
  • Hardheidsclausule. Als u kunt aantonen dat u door de milieuzone in de financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule. De gemeente kan besluiten een tijdelijke ontheffing te geven indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over de voorwaarden, de kosten en het aanvragen van een ontheffing  contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch via telefoon of WhatsApp +31 73 615 51 55 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch

Bezoekadres