Nederland Wereldwijd

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvangtoeslag aanvragen in Nederland

Heeft u een lager inkomen en ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u voor uw eigen bijdrage een tegemoetkoming aanvragen. Dit kunt u doen bij uw gemeente.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Kinderopvang

Formele en informele kinderopvang

De kinderopvang bestaat uit formele opvang en informele opvang. Voor formele opvang gelden andere kwaliteitseisen dan voor informele opvang. Bovendien kunt u voor formele opvang kinderopvangtoeslag krijgen en voor informele opvang niet. Of u recht hebt op kinderopvangtoeslag leest u op de website www.toeslagen.nl.

Formele kinderopvang

Vormen van formele kinderopvang zijn:

  • dagopvang
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • gastouderopvang
  • ouderparticipatiecrèches.

De formele opvang moet voldoen aan kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. En geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het register vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

Informele kinderopvang

Vormen van informele opvang zijn:

  • tussenschoolse opvang (overblijven)
  • vrienden- en familiediensten, incidentele oppas en au-pairs.

Heeft u vragen over kinderopvang, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (040) 2083444. 

Subsidie peuterprogramma Valkenswaard

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, heeft de gemeente een subsidieregeling zodat deze kinderen twee dagdelen per week naar de kinderopvang kunnen om daar met leeftijdsgenootjes spelenderwijs te leren. Peuters kunnen vanaf 2,5 tot 4 jaar gebruik maken van deze subsidie. U betaalt ouderbijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Het kinderdagverblijf kan voor u een exacte berekening maken van de maandelijkse kosten.

Subsidieregeling Peuterwerk en VVE 2022

Subsidieregeling, peuterwerk en VVE 2020

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Valkenswaard

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022