Nederland Wereldwijd

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Zutphen.

Gemeente Zutphen: Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Jeugdteams

De gemeente Zutphen heeft een Jeugdteam waar u terecht kunt met vragen en advies over kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Jongeren tot en met 18 jaar kunnen ook zelf bij het Jeugdteam terecht met vragen.

Heeft u hulp nodig of wilt u advies? Dan kunt u contact opnemen met één van onze jeugdconsulenten.

De jeugdconsulent

De jeugdconsulent bespreekt met u het probleem. De jeugdconsulent biedt hulp, ondersteuning en kijkt ook naar de mogelijkheden die de omgeving van het gezin kan bieden. Als het nodig is, zorgt de jeugdconsulent ervoor dat de jongere hulp krijgt bij de juiste instanties. De jeugdconsulent kijkt dan samen met het gezin en de hulpverlenende instanties wat nodig is.

Per gezin vaste contactpersoon

Vaak zijn er meerdere hulpverleners betrokken. De jeugdconsulent is uw aanspreekpunt en begeleider van het gezin in de route naar een oplossing.

De jeugdconsulent coördineert de hulp tussen de hulpverleners. De jeugdconsulent zorg ervoor dat er één plan is waar alle hulpverlenende instanties en het gezin houvast aan hebben. Zo stemmen we de hulp en ondersteuning vanuit verschillende instanties goed op elkaar af.

Let op: u kunt alleen jeugdhulp aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Met spoed hulp nodig?

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Zutphen

Bezoekadressen

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022