NederlandWereldwijd

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Steenwijkerland: Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Let op. U kunt alleen jeugdhulp aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien en relaties kunt u terecht bij Sociaal Werk De Kop. Voor gespecialiseerde hulp kunt u contact opnemen met een consulent van de gemeente.

Wat doet Sociaal Werk De Kop

Heeft u vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien, relaties of sport en bewegen? Sociaal Werk De Kop kan u verder helpen. Zij bekijken samen met u en/of uw kind welke ondersteuning nodig is. Meer informatie leest u op de website van Sociaal Werk De Kop, www.sociaalwerkdekop.nl

Wat doen de consulenten van de gemeente

Soms is er gespecialiseerde hulp nodig. Bijvoorbeeld bij autisme, ADHD of een (licht) verstandelijke beperking. U kunt dan terecht bij een consulent van de gemeente. Met elkaar maakt u een ondersteuningsplan. Daarin staat wat u kunt doen om de vragen/problemen op te lossen, of er hulpverlening nodig is en zo ja, hoe deze hulp eruit ziet. 

Zorgaanbieders en persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft uw kind jeugdhulp nodig? Bijvoorbeeld hulp bij psychische problemen, een verstandelijke beperking of  opvoedproblemen? Dan kunt u daarvoor terecht bij de zorgaanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit heet ‘zorg in natura’. Soms is ‘zorg in natura’ niet de beste oplossing en kunt u beter zelf zorg inkopen voor uw kind. U krijgt hiervoor dan een persoonsgebonden budget. U kunt contact opnemen met de consulenten van de gemeente als u hier meer over wilt weten.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Steenwijkerland

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022