Nederland Wereldwijd

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Midden-Delfland.

Jeugdhulp

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Jeugdhulp is er voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. De gemeente geeft advies over jeugdhulp en zorgt voor de toegang tot de jeugdhulp.

Hebt u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij de gemeente. Het Maatschappelijk Team bekijkt samen met u welke jeugdhulp uw kind kan krijgen. 

Hoe werkt het?

De gemeente kan op twee manieren jeugdhulp bieden: op eigen initiatief of na een melding. Wanneer u een melding doet bij de gemeente, komt u in contact met het Maatschappelijk Team. In dit Team werken verschillende professionals en zij brengen de situatie rondom uw kind in kaart. Samen met u en uw kind kijkt het Maatschappelijk Team welke oplossing het beste past bij de situatie. Zij stellen samen met u een ondersteuningsplan op.

Het Maatschappelijk Team is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Midden-Delfland: 015-3804111, of via het online contactformulier.

Toegang

De toegang tot jeugdhulp verloopt via het Maatschappelijk Team. Dit kan individuele begeleiding of groepsbegeleiding zijn. Begeleiding kan zich ook richten op personen in de omgeving van uw kind. Begeleiding is vaak onderdeel van een samenhangend pakket van hulp. Daarbij hoort soms ook persoonlijke verzorging en verblijf in een instelling. Ook begeleiding bij vervoer is mogelijk. Bijvoorbeeld als uw kind moet reizen naar dagbesteding op een andere locatie.

Het Maatschappelijk Team kan zorg inzetten die door ingekochte organisaties wordt geleverd (zorg in natura) of de zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget toekennen. U kunt de begeleiding voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Midden-Delfland

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022