Nederland Wereldwijd

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Hof van Twente.

Gemeente Hof van Twente: Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Hieronder leest u hoe u een aanvraag om Jeugdhulp bij de gemeente Hof van Twente in kunt dienen.

Let op. U kunt alleen jeugdhulp aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

1. Hulp in uw directe omgeving?

Wanneer uw kind hulp nodig heeft kunt u het beste eerst in zijn of haar vertrouwde omgeving kijken of de hulp geboden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan hulp van een opa of oma, een docent of begeleider op school, of iemand anders die u vertrouwt. Lukt het niet om de problemen op te lossen op deze manier dan is er misschien een organisatie in Hof van Twente die kan helpen.

2. Hulp van een organisatie in Hof van Twente

Zijn de problemen te groot en lukt het niet om uw kind hulp te bieden binnen de vertrouwde thuissituatie, dan kunnen organisaties als bijv. SalutLoes of de GGDTwente u helpen. Salut is een welzijnsorganisatie in Hof van Twente. U vindt daar een breed aanbod aan hulp voor kinderen en jongeren. Loes biedt hulp bij de opvoeding van uw kind. Binnen de GGD werken de schoolartsen samen en u kunt er terecht voor vragen over de gezondheid van uw kind. Vindt u het lastig om te bepalen bij welke organisatie u precies moet zijn? Vraag dan hulp aan het team Zorg (jeugd) van de gemeente (telefoon 0547 – 858585).

3. Uw aanvraag bij de gemeente

Is het niet gelukt om hulp te vragen in uw directe omgeving of via één van de genoemde organisaties (hiervoor onder 2) dan vraagt u hulp aan bij de gemeente Hof van Twente. Zo’n hulpaanvraag gaat als volgt in zijn werk:

Aanvraag

Een aanvraag wordt in behandeling genomen als u als ouder zelf om hulp vraagt. Anderen kunnen kinderen alleen aanmelden bij de gemeente onder voorwaarde dat de ouders op de hoogte zijn en mee willen werken. Wanneer niet volledig duidelijk is waar de zorgbehoefte ligt en welke hulp passend en mogelijk is, dan kunt u ons altijd om advies vragen.

Wanneer u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met het team Zorg (jeugd). Wij bespreken uw vragen/aanmelding wekelijks binnen het team en kijken of inzet van een regisseur/consulent nodig is. U kunt contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer 0547-858585. Als u nog geen hulp ontvangt kunt u een aanvraagformulier invullen. Als u al wel hulp ontvangt (vanuit een indicatie of beschikking), en deze binnenkort afloopt, kunt u ook het aanvraagformulier invullen. Wij vragen u dit formulier minimaal 8 weken voor de einddatum van de indicatie of beschikking op te sturen.

Huisbezoek

Als een regisseur/consulent wordt ingezet, dan wordt er bij een nieuwe aanvraag een huisbezoek afgelegd. Vervolgens wordt samen met het gezin een ondersteuningsplan gemaakt. Met dat plan worden alle vragen die er zijn beantwoord en er wordt bepaald of er zorg of hulp nodig is. De regisseur/consulent bekijkt of de organisaties die hiervoor onder 2 genoemd staan u kunnen helpen. Kan dat niet, dan ontvangt u een beschikking voor meer gespecialiseerde zorg. Dat heet ‘geïndiceerde hulp’.

Gecontracteerde aanbieders

De gemeente Hof van Twente heeft met enkele jeugdhulpaanbieders een contract. Deze jeugdhulp noemen we ‘zorg in natura’ (ZIN). Dat betekent dat de gemeente deze jeugdhulp regelt en betaalt. Soms bieden andere hulpaanbieders zorg in natura aan. Vraag dan of zij een contract hebben met één van de aanbieders die op de lijst staan van gemeente Hof van Twente.

In de “Verordening Jeugdhulp Hof van Twente” staan de voorzieningen en de voorwaarden vermeld om hiervoor in aanmerking te komen.

Persoonsgebonden budget aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Daarmee kunt u zelf specifieke hulp inkopen bij de instelling van uw keuze. 

Voor meer informatie over uitbetaling van een PGB kunt u op deze link klikken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hof van Twente

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022