Nederland Wereldwijd

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Heerde.

Gemeente Heerde: Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Loopt u tegen problemen van uw kind aan en komt u er zelf niet uit, ook niet met behulp van uw netwerk? Neem dan contact op met Team Jeugd en Gezin.

In een gesprek brengt u als ouder samen met het team in kaart wat er aan de hand is. Op basis daarvan kunnen u en uw kind weer verder.

Is een voorziening via de gemeente nodig, bijvoorbeeld voor professionele ondersteuning? Dan wordt de noodzaak daarvoor vastgelegd in uw gezinsplan.

Pas wanneer uw kind geen gebruik kan maken van een andere, vrij toegankelijke voorziening, kan de gemeente op naam van uw kind een individuele voorziening toekennen. Het doel hiervan is om uw kind zo snel mogelijk weer zonder hulp te laten functioneren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Heerde

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022