Nederland Wereldwijd

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Culemborg.

Jeugdhulp aanvragen

Neem contact op met de gemeente voor jeugdhulp voor uw kind. De gemeente geeft advies over jeugdhulp. Ze bekijkt welke hulp het beste is. Dat doet ze samen met u en uw kind. De gemeente zorgt er ook voor dat uw kind toegang krijgt tot de jeugdhulp.   

Iedere gemeente organiseert de jeugdhulp anders. Sommige gemeenten werken met jeugdteams in de wijk. Andere met een centrum voor Jeugd en gezin. Culemborg heeft een team van Jeugdconsulenten. Zij kunnen een indicatie voor jeugdhulp afgeven. 

Culemborg heeft ook een Sociaal Wijkteam. Die werkt nauw samen met de Jeugdconsulenten van de gemeente. Het Sociaal Wijkteam kan zelf lichte (opvoed) ondersteuning bieden, of wanneer het nodig is doorverwijzen naar de Jeugdconsulenten.  

Zorgverleners

Op zoek.rivierenlandkanmeer.nl vindt u de aanbieders van specialistische jeugdhulp met wie de gemeente een contract heeft.  

U kunt gebruikmaken van de zorg die de gemeente heeft ingekocht. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van: 

  • De Jeugdconsulenten van de Gemeente Culemborg; 
  • of de huisarts; 
  • of een gecertificeerde instelling; 
  • of een medisch specialist zoals een kinderarts.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Culemborg

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022