Nederland Wereldwijd

Inschrijven bij de gemeente in Nederland

Gaat u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u bij de gemeente waar u gaat wonen. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizen vanuit het buitenland

Komt u uit het buitenland? En blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich in persoon bij de gemeente inschrijven. Dit geldt ook voor alle gezinsleden die met u meeverhuizen. Schrijf u binnen 5 dagen na uw aankomst in. Bel 14015 om een afspraak te maken bij de gemeente (of vanuit het buitenland: 0031 152602022).

Legalisatie

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Dit geldt niet voor documenten uit een EU-land. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Verblijfsvergunning

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? Dan moet u ook een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Opnieuw in Nederland?

Bent u eerder in Nederland ingeschreven geweest? En is uw persoonlijke situatie anders geworden? Bijvoorbeeld door een huwelijk of geboorte van een kind? Dan moet u dit tijdens de inschrijving melden. Neem hiervan ook de officiële akten mee, als u deze heeft.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Delft

Bezoekadres