Nederland Wereldwijd

Huisvestingsvergunning aanvragen

Wilt u een betaalbare, sociale huurwoning huren? Dan heeft u in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning nodig. Vraag bij uw gemeente na of dit in uw gemeente geldt. Indien nodig vraagt u de huisvestingsvergunning aan bij uw gemeente.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Huisvestingsvergunning aanvragen

Let op. U kunt alleen een huisvestingsvergunning aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Gaat u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een sociale huurwoning huren? Dan heeft u in deze situaties een huisvestingsvergunning nodig:

  • De woning heeft een huurprijs (kale huur) tot maximaal € 808,06 per maand.
  • Bovenstaande is niet van toepassing op:

 a. woonruimte van verhuurders die in de gemeente drie of minder woningen beneden de huurtoeslaggrens verhuren;
b. Onzelfstandige woonruimte;
c. inwoning;
d. woningruil met toestemming van de verhuurder;
e. verhuizen binnen hetzelfde complex met toestemming van de verhuurder;
f. zorgwoningen;
g. dienstwoningen;
h. woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a tot en met d, van de Leegstandwet;
i. woonruimte die verhuurd wordt op basis van een tijdelijk huurcontract 
j. ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022