Nederland Wereldwijd

Stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland

Als Nederlandse staatsburger en als EU-burger mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tenminste als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt ook voor burgers uit niet-EU-landen. U moet in dat geval dan wel minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond. De gemeenteraadsverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats.

Hoe werkt dit voor u?