Nederland Wereldwijd

Geluidsontheffing aanvragen voor sportmotoren

Verwacht u met uw sportmotor meer geluid te maken dan volgens de regels mag? Bijvoorbeeld op een sportterrein of bij een evenement? Dan moet u bij uw provincie een geluidsontheffing voor sportmotoren aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Sportmotoren, geluidsoverschrijding ontheffing

Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. De provincie Fryslân kan een ontheffing verlenen van het maximale geldende geluiddrukniveau. Deze ontheffing is echter alleen mogelijk voor het gebruik van sportmotoren tijdens een bepaald evenement en op het terrein van een inrichting.

Daarnaast kan de provincie Fryslân toestaan dat sportmotoren, eveneens tijdens een bepaald evenement, worden gebruikt buiten de terreinen van een inrichting. In dat geval is niet tevens ontheffing mogelijk van het maximale geluiddrukniveau. Bij deze uitzondering kan worden gedacht aan het gebruik van sportmotoren in het kader van internationale wedstrijden op gedeelten van de openbare weg die hiervoor worden afgesloten.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Fryslân

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 6 januari 2023