Nederland Wereldwijd

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? En wilt u dichtbij de ingang van winkels of kantoor parkeren? Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan bij uw gemeente. U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft. En u als u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Stichtse Vecht: Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  • aanvragen bij de stichting SAP
  • 2 soorten: bestuurderskaart en passagierskaart
  • bij nieuwe aanvraag en bij verlenging kan medisch onderzoek nodig zijn. De kosten moet u zelf betalen.

2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten

  • bestuurderskaart: u heeft lange tijd een loopbeperking en kunt niet meer dan 100 meter aaneengesloten lopen
  • passagierskaart: u bent van deur tot deur afhankelijk van hulp van bestuurder en niet afzetbaar

Uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen kan via de stichting SAP. De aanvraag voor verlenging duurt een aantal weken.

Maximaal 5 jaar

U krijgt voor maximaal 5 jaar een gehandicaptenparkeerkaart. Dat kan ook minder zijn. Als de klachten bijvoorbeeld door een operatie of behandeling verbeterd zijn, dan krijgt u de kaart voor een kortere periode.

Bij diefstal

Als uw gehandicaptenparkeerkaart is gestolen moet u altijd aangifte doen bij de politie. Dien daarna een aanvraag in voor een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.

Bij vermissing

Dien een aanvraag in bij de stichting SAP voor een vervangende kaart.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Stichtse Vecht

Bezoekadres