Nederland Wereldwijd

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u bijzondere en onverwachte kosten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op extra geld van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om een andere bijzondere reden. Het moet gaan om kosten die u niet zelf, of uit een andere voorziening (zoals een verzekering of reservering) kunt betalen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

Voorbeelden van bijzondere kosten zijn bewindvoeringskosten, maar ook bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening als u niet zelf uw eten kunt klaarmaken.

Eigen bijdrage en draagkracht

Ook als uw inkomen hoger is dan het minimuminkomen, kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm? Meestal moet u dan een deel van de kosten zelf betalen. Dit wordt ook wel ‘draagkracht’ genoemd. Draagkracht hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen en dat van uw gezinsleden.

Vermogen

Ook houdt de gemeente rekening met uw vermogen en met het vermogen van uw gezinsleden, zoals spaargeld of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u bijzondere bijstand kunt krijgen. Een bepaald minimum aan vermogen kan buiten beschouwing worden gelaten. Is uw behoefte aan bijzondere bijstand groter dan dat minimum, dan kunt u voor het meerdere bijzondere bijstand krijgen.

Lening

De bijzondere bijstand bestaat soms uit een lening. Hoeveel u moet aflossen van de lening, hangt af van uw inkomen en de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Goeree-Overflakkee

Bezoekadres

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022