Nederland Wereldwijd

Beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven bij burgerlijke stand in Nederland

Heeft u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden door een advocaat of notaris? Dan laten zij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap inschrijven bij de burgerlijke stand. Laat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen door een rechter? Dan laat de rechtbank de beëindiging inschrijven bij de burgerlijke stand.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Echtscheiding of ontbinden partnerschapsregistratie

Uw advocaat stuurt de ontbindingsdocumenten naar de gemeente waar u geregistreerd partnerschap bent aangegaan. De gemeente registreert daarna uw ontbinding.

Uw advocaat kan de documenten sturen naar:

Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA  Hengelo

Woont u in een andere gemeente dan waar de registratie is? De gemeente geeft dit door aan uw woongemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hengelo