Nederland Wereldwijd

Beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven bij burgerlijke stand in Nederland

Heeft u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden door een advocaat of notaris? Dan laten zij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap inschrijven bij de burgerlijke stand. Laat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen door een rechter? Dan laat de rechtbank de beëindiging inschrijven bij de burgerlijke stand.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Hengelo.

Echtscheiding of ontbinden partnerschapsregistratie

Uw advocaat stuurt de ontbindingsdocumenten naar de gemeente waar u geregistreerd partnerschap bent aangegaan. De gemeente registreert daarna uw ontbinding.

Uw advocaat kan de documenten sturen naar:

Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA  Hengelo

Woont u in een andere gemeente dan waar de registratie is? De gemeente geeft dit door aan uw woongemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hengelo