Nederland Wereldwijd

Gegevens in Basisregistratie Personen (BRP) bekijken in Nederland

Wilt u weten hoe uw naam, geboortedatum of andere persoonsgegevens zijn geregistreerd  in de Basisregistratie Personen (BRP)? Deze kunt u zelf bekijken. Heeft u kinderen onder de 18? Dan mag u hun gegevens ook bekijken. Dat mag ook als u verzorger met ouderlijk gezag bent.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Uw persoonsgegevens en uw rechten

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Of wilt u bijvoorbeeld uw gegevens veranderen of verwijderen omdat ze niet kloppen? 

Recht op inzage

U kunt ons een overzicht vragen met de gegevens die wij van u hebben, waarom, waar ze vandaan komen, wie ze heeft ontvangen en hoe lang we ze bewaren. Voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet kunt u ook een kopie van uw dossier vragen.

Wilt u zien welke gegevens van u of uw kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) staan? Dit kunt u bij ons opvragen. U kunt het ook bekijken op www.MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Recht op aanpassen, aanvullen en verwijderen

Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist, onvolledig of niet nodig? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Recht op beperking

U kunt ons vragen om uw gegevens tijdelijk niet te gebruiken:

  • zolang uw verzoek om aanpassen of verwijderen van uw gegevens of uw bezwaar nog niet is afgerond.
  • als wij uw gegevens eigenlijk moeten verwijderen, maar u dit niet wilt.

Recht op overdragen

U kunt ons vragen om uw digitale gegevens aan u of een andere organisatie over te dragen. Dit kan alleen als wij uw gegevens met uw toestemming of voor een overeenkomst hebben.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hoorn