Nederland Wereldwijd

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Zo werkt het in uw (toekomstige) woonplaats

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder de gemeente Oldenzaal.

afvalstofheffing

Let op. U betaalt alleen afvalstoffenheffing als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Jaarlijks krijgt elk huishouden een aanslagbiljet van GBTwente, met o.a. de afvalstoffenheffing. Deze afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen, een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel geldt voor het lopende jaar en het variabele deel geldt voor het aantal aanbiedingen van restafval van het voorgaande jaar. Om te berekenen hoeveel u betaalt, kijken we naar het type en de grootte van de restcontainer. Heeft u een extra restcontainer in gebruik, dan betaalt u hier ook de ledigingen voor. Heeft u een extra GFT-container in gebruik, dan betaalt u hier een vast bedrag per jaar voor.

Vanaf 2022 kunnen ook bewoners van een appartement en flat hun afval gescheiden inzamelen, net als bewoners van een woning met een tuin. Dit betekent dat GFE (groente – fruit – etensresten) niet langer bij het restafval hoeft. Bewoners van een woning met een tuin konden al langer GFT (groente – fruit – tuin) gescheiden inzamelen. Als bewoner draagt u hiermee bij aan het verminderen van de hoeveelheid restafval. Voor het aanbieden van GFE en GFT afval in de container betaalt u niet per lediging.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022