Nederland Wereldwijd

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Afvalstofheffing

De gemeente haalt het huisvuil op van woningen, woonwagens en woonboten. Daarna verwerkt de gemeente het huisvuil. Met het geld van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de hiervoor gemaakte kosten.

In Delft verzorgt de Regionale Belasting Groep de gemeentelijke belastingen. Heeft u vragen? Maak dan gebruik van het Contactformulier.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Delft

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022